HARUMAdoll
LaggDigRatta
レグ・ディグ・ロッタおなかの大きな母ネズミです。


母ネズミは、嘘が上手です。


おなかのタマゴの中の子供達に

沢山の物語を聞かせます。
だけど

すべてが嘘だって。本当がひとつもないのかな?++++++人形身長 約17cm
素材 泥漿粘土×布製×綿×ガラスペレット


箱 約27.5cm×16cm×10cm
素材 スチロール板、ボール紙、布製.

.


おなかの文字 


Příběh matky potkanů, všechno lži.
箱の文字は、7つの物語


✝ panenku, která se stala junk.

✝ Noční obloha,který je v žaludku.

✝ Příběh ďábla a pupek.

✝ Merry se stala cerv.

✝ Halloween noc, Děti se stal prase.

✝ Anděl nemá nohy.

✝ Lidé, kteří nedostanou
ven na obrázku.